telefon: 697-313-995
szkola@greenstone.edu.pl

Tłumaczenia

Usługą dodatkową świadczoną przez GREENSTONE jest wykonywanie zwykłych tłumaczeń pisemnych i ustnych. Za jednostkę rozliczeniową przyjmujemy jedną stronę tłumaczeniową, tj. 1800 znaków (ze spacjami). Zlecenia przyjmujemy pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie szkoły.