telefon: 697-313-995
szkola@greenstone.edu.pl

Kursy maturalne

Przygotowujemy młodzież do pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego i języka niemieckiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zapoznajemy uczniów z formułą egzaminu i kryteriami oceniania. Kursanci doskonalą na zajęciach testowane na egzaminie sprawności językowe, takie jak mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie, rozwiązują przykładowe testy maturalne. Kurs obejmuje wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach matury.

ZAPISZ SIĘ