telefon: 697-313-995
szkola@greenstone.edu.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest GREENSTONE Szkoła Języków Obcych w Kowalówce 41a, 98-400 Wieruszów (tel. 697 313 995, adres e-mail: szkola@greenstone.edu.pl).

W sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych będzie się odbywać  w celu realizacji zadań Szkoły Języków Obcych GREENSTONE.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody  nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe  mogą być udostępniane  organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa  powszechnie obowiązującego.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych przez GREENSTONE Szkołę Języków Obcych w Kowalówce do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.