telefon: 697-313-995
szkola@greenstone.edu.pl

Zajęcia grupowe

Widoczne efekty w nauczaniu są naszym celem nadrzędnym, dlatego kursy organizujemy w maksymalnie 6-osobowej grupie. Ważny jest również wyrównany poziom grup, zarówno pod względem wiekowym, jak i pod kątem znajomości języka. Kwalifikacja osób do danej grupy następuje na podstawie wcześniej przeprowadzonego testu diagnostycznego oraz krótkiej rozmowy. Zajęcia grupowe pozwalają zmniejszyć koszt nauki przypadający na jednego uczestnika kursu.

ZAPISZ SIĘ