telefon: 697-313-995
szkola@greenstone.edu.pl

Słownik GREENSTONE

język

language – język

the English language - język angielski

legal language – język prawniczy

technical language – język techniczny

programming language – język programowania

spoken language – język mówiony

written language – język pisany

foreign language – język obcy

body language – język ciała

second language – drugi język

sign language – język migowy

colloquial language – język potoczny

bad / foul language – wulgarny język

to speak (in) a language – mówić/ posługiwać się językiem

to speak the same language – znaleźć wspólny język

krajobraz

landscape – krajobraz

a winter landscape – zimowy krajobraz

landscape painter/ artist – pejzażysta

landscape picture/ photo/ painting – pejzaż

landscape painting – malarstwo pejzażowe

landscape achitecture – architektura krajobrazu

landscape architect – architekt krajobrazu/ zieleni

landscape gardener – projektant ogrodów

landscape gardening – projektowanie ogrodów

pilny

urgent – pilny

an urgent matter – pilna sprawa

nothing urgent – nic pilnego

I have some urgent business to attend to. – Mam pilne interesy do załatwienia.

to be in urgent need of sth – pilnie czegoś potrzebować

serce

heart – serce

hand on heart - z ręką na sercu

to win sb’s heart – zdobyć czyjeś serce

to give sb one’s heart – oddać komuś serce

to lose one’s heart to sb – stracić głowę dla kogoś

to break sb’s heart – złamać komuś serce

to put sb’s heart and soul into sth – wkładać w coś dużo serca

in the shape of a heart – w kształcie serca

with a heavy heart – z ciężkim sercem

from the bottom of one’s heart – z głębi serca, z całego serca

to take sth to heart – brać sobie coś do serca

to follow one’s heart – iść za głosem serca

from the heart – od serca

in my heart – w głębi serca

to have no heart – być bez serca

to have no heart to do sth – nie mieć serca czegoś zrobić

świat

world – świat

a journey around the world – podróż dookoła świata

worldwide – na całym świecie

to want to change the world – chcieć zmienić świat

to go out into the world – iść w świat

world news – wiadomości ze świata

the submarine world – podwodny świat

the world of art/ science – świat artystyczny/ naukowy

the animal world – świat zwierząt

the world of dreams – świat marzeń

not of this world – nie z tego świata

not for all the world – za nic w świecie

to conquer the world – podbić świat

the world is sb’s oyster – świat stoi przed kimś otworem

język

die Sprache – język

die deutsche Sprache - język nemiecki

die Rechtssprache – język prawniczy

technische Sprache – język techniczny

die Programmiersprache – język programowania

gesprochene Sprache – język mówiony

geschriebene Sprache – język pisany

die Fremdsprache – język obcy

die Körpersprache – język ciała

die zweite Sprache – drugi język

die Gebärdensprache – język migowy

die Umgangssprache – język potoczny

vulgäre Sprache – wulgarny język

eine Sprache sprechen – mówić/ posługiwać się językiem

eine gemeinsame Sprache sprechen – znaleźć wspólny język

krajobraz

die Landschaft – krajobraz

die Winterlandschaft – zimowy krajobraz

der Landschaftsmaler – pejzażysta

das Landschaftsbild – pejzaż

die Landschaftsmalerei – malarstwo pejzażowe

die Landschaftsarchitektur – architektura krajobrazu

der Landschaftsarchitekt – architekt krajobrazu/ zieleni

der Landschaftsgärtner – projektant ogrodów

die Landschaftsgestaltung – projektowanie ogrodów

pilny

dringend – pilny

dringende Angelegenheit – pilna sprawa

nichts Dringendes – nic pilnego

Ich habe dringende Geschäfte zu erledigen. – Mam pilne interesy do załatwienia.

etwas dringend benötigen – pilnie czegoś potrzebować

serce

das Herz – serce

Hand aufs Herz – z ręką na sercu

jmds. Herz gewinnen– zdobyć czyjeś serce

j-m sein Herz schenken – oddać komuś serce

sein Herz an jmdn. verlieren – stracić głowę dla kogoś

j-m das Herz brechen – złamać komuś serce

mit dem Herzen dabei sein – wkładać w coś dużo serca

in Herzform – w kształcie serca

schweren Herzens – z ciężkim sercem

aus tiefstem Herzen – z głębi cerca, z całego serca

sich etwas zu Herzen nehmen – brać sobie coś do serca

der Stimme des Herzens folgen – iść za głosem serca

von Herzen – od serca

im Grunde seines Herzens – w głębi serca

herzlos sein – być bez serca

nicht das Herz haben, etwas zu tun – nie mieć serca czegoś zrobić

świat

die Welt – świat

die Weltreise – podróż dookoła świata

in der ganzen Welt – na całym świecie

die Welt verändern wollen – chcieć zmienić świat

in die weite Welt gehen – iść w świat

Nachrichten aus der Welt – wiadomości ze świata

die Unterwasserwelt – podwodny świat

die Welt der Kunst/wissenschaftliche Welt – świat artystyczny/ naukowy

die Tierwelt – świat zwierząt

die Welt der Träume – świat marzeń

nicht von dieser Welt – nie z tego świata

um nichts in der Welt – za nic w świecie

die Welt erobern – podbić świat

die Welt steht j-m offen – świat stoi przed kimś otworem